Test av Osvalds exjobb

Hej!

Mitt exjobb (Real-time animation control) går ut på att skapa ett generellt verktyg för att under utvecklingsarbetet av Androidappar kunna finjustera animationsparametrar och övriga parametrar direkt på telefonen.

För att hjälpa mig att få ett vetenskapligt resultat, skulle jag verkligen uppskatta om du kunde göra följande 3 steg:

  1. Svara på följande frågor innan du testar mitt projekt (Configuranimation): http://goo.gl/forms/QnkFHx1vbv
  2. Testa mitt projekt enligt instruktionerna nedan.
  3. Svara på följande frågor efter att du har testat mitt projekt: http://goo.gl/forms/elzhxLKw4w

Instruktioner för att testa Configuranimation

Att lägga in Configuranimation i ditt egna Android-projekt är enkelt. Configuranimation låter dig välja vilka parametrar du vill kunna justera direkt i den dynamiskt genererade menyn som skapas. Se kodexempel  nedan för hur du väljer vilka parametrar som ska kunna ställas in, samt hur du läser ut de igen senare.

1. Ladda ner senaste aar-filen här: Configuranimation 0.8

2. Lägg filen i libs-katalogen i Android-projektet.

3. Lägg till följande rader i build.gradle:

4. Lägg t.ex. till följande i onCreate:

Dokumentation följer tyvärr inte med .aar-filen, men finns online på följande adress: http://osvald.org/exjobb/docs/

5. Testa din app och justera de parametrar som du har valt att konfigurera. När du har hittat bra värden kan du sedan ställa in dessa direkt i din kod eller XML-filer och ta bort Configuranimation igen.

6. Efter att du har testat projektet får du gärna svara på de 5 korta frågorna på följande länk: http://goo.gl/forms/elzhxLKw4w

7. Känn dig bra för att du har hjälpt mig med mitt exjobb!

Tack för all hjälp! Om du undrar något eller om något är oklart så är det bara att höra av dig till mig!

Hälsningar,
Osvald